Det är inte miljön som är det främsta skälet till att man köpt en elbil

Det visar en ny undersökning från Youguv som gjorts på uppdrag av Ctek, som tillverkar laddare för batterier. Det handlar istället om att de har en lägre driftkostnad.
Framför allt gruppen mellan 35 och 44 år anser att den är viktigast. Nästan hälften av de svarande anger det som det viktigaste skälet.

Men vad är då de största hindren mot att gå från förbränningsmotor till elbil?

Enligt undersökningen är det vid sidan av det höga inköpspriset en bristande laddinfrastruktur som får många att tveka.

Bil Sweden menar att det tar för lång tid att ladda, men av egna erfarenheter hos många av våra medlemmar i Elbil Sverige behöver man faktiskt inte stå stilla så länge som 40 minuter.

Laddningstid är inte nödvändigtvis ett problem då man inte behöver ladda fullt för att nå nästa mål. Då behöver du som elbilist bara stå still oftast ca 15 minuter vid en snabbladdare på en längre resa mellan våra populäraste resmål.

Vi har tidigare nämnt de låga driftkostnaderna i denna sida.

Artikeln hämtad och kommenterad här via Dagens Industri.