Frågor vi driver och medverkar i

Frågor vi driver

  • Kortbetalning snabbladdare – maj 2022 kom ett kort med 12 operatörer läs mer 
  • Pris laddning tydligt och per kWh, inte per minut
  • Förenklad installation av laddare i flerfamiljshus och BRF/Samfällighet läs mer 
  • Lägre försäkringspremie för elbilar – vi söker samarbete med försäkringsbolag för att sänka premien
  • Lägre fast pris på elräkningar
  • Enklare få tillstånd för offentliga laddare – koncessionstiden minskas!
  • Elanslutning får ta max 6 månader
  • Slopa effekttariff som motverkar timdebitering

Saknar du något i listan – hör av dig till info@elbilsverige.se !

Frågor vi medverkar i