Frågor vi driver och medverkar i

Frågor vi driver

 • Biltillverkare måste redovisa vilken data som lagras var och vad används till – på ett begripligt sätt
 • Elbil Sverige föreslår “Idle fee” 10:- per minut efter bilen är fulladdad.
 • Rekommenderar att byta till typ 2 när över 80% laddat för att den som väntar kan börja snabbladda.
  De sista 20 % laddar betydligt  långsammare än mellan 20 och 80 % (på de flesta bilar). 
 • Kortbetalning snabbladdare.
 • Pris laddning tydligt och per kWh (före laddning startas), inte per minut
 • Förenklad installation av laddare i flerfamiljshus och BRF/Samfällighet läs mer 
 • Lägre försäkringspremie för elbilar baserad på faktisk reparationskostnad för aktuell bilmodell, inte baserat på bilens nypris
 • Lägre fast pris på elräkningar
 • Enklare få tillstånd för offentliga laddare – koncessionstiden minskas!
 • Elanslutning får ta max 6 månader
 • Slopa effekttariff som motverkar timdebitering

Saknar du något i listan – hör av dig till info@elbilsverige.se !

Frågor vi medverkar i

 

Besökarna i vår monter eCar Expo Friends Arena 2022 önskar sig

 • Rätt att ladda när man bor i BRF / hyreshus (lag i Norge)
 • Befintliga laddstolpar måste fungera – inför vite om laddstolpe är ur funktion
 • Snabbare få fram el till levererade snabbladdare – långa handläggningstider
 • Bil parkerad på laddplats – bärga bort

 

Medlemmar har i samband med DigitaltElbilsForum framfört önskemål om information från Elbil Sverige gällande utvecklingen av

 • V2L – Vehicle to Load – bilen som powerbank
 • V2H – Vehicle to Home – fastighetsägare har bilen som energilager
 • V2G – Vehicle to Grid – när elleverantören (Svenska Kraftnät) styr energiflödet via en aggregator som kräver avtal med nätägaren. Växelström eller likström omvandlas i hemmet. Kan vara antingen AC eller DC. Vid AC används bilens ombordladdare. Vid DC måste fastighetsägaren använda DC-laddare. Troligtvis betydligt dyrare med DC. Det finns företag som utvecklar DC-laddare som är integrerade med solcellsinverter. Då kan DC-laddning bli billigare i hemmet.