Frågor vi driver

  • Inbjudna av Riksdagen till Trafikutskottets offentliga utfrågning 9 juni 2022
  • Kortbetalning snabbladdare
  • Pris laddning tydligt och per kWh, inte per minut
  • Förenklad installation av laddare i flerfamiljshus
  • Lägre försäkringspremie för elbilar
  • Lägre fast pris på elräkningar
  • Enklare få tillstånd för offentliga laddare
  • Elanslutning får ta max 6 månader
  • Slopa effekttariff som motverkar timdebitering

Saknar du något i listan – hör av dig till styrelsen!