Styrelsen

Styrelse – Ledamöter – Elbil Sverige

Magnus Johansson, ordförande
Trollhättan
Mobil: 072-849 74 21
E-post: magnus.johansson(a)elbilsverige.se
Hemsida: http://about.me/magnus_jo

Kjell Nordén, Vice ordförande och projektledare EFA2023 – Distrikt Syd
Mobil: 0730-81 41 00
E-post: kjell.norden(a)elbilsverige.se eller elforalla@elbilsverige.se

Cilla Wikström, kassör  – Distrikt Norr
Mobil: 070-209 16 82 
E-post: cilla.wikstrom(a)elbilsverige.se

 

Ingegerd Sikström, sekr / medlemsansv / webmaster – Distrikt väst
Mobil: 0707-19 07 61 
E-post: medlem(a)elbilsverige.se

Sam Wernius, Ledamot – Distrikt Värmland
Mobil: 0703-87 89 55
E-post: sam.wernius(a)elbilsverige.se

Olov Östlund, Ledamot – Distrikt Mitt
Mobil: 0705-48 89 07
E-post: olov.ostlund@elbilsverige.se‬

Tommy Engkvist – Distrikt Mälardalen
Mobil: 0708-45 45 00
E-post: tommy.engkvist(a)elbilsverige.se

Kristofer Rask – Distrikt Väst
Mobil: 0793-36 67 83
E-post: kristofer.rask(a)elbilsverige.se

Nils-Erik Petterson, suppleant – Distrikt Norr
Mobil: 070-595 97 55 
E-post: nils-erik.pettersson(a)elbilsverige.se

Dennis Wolfbrandt, valberedning – Distrikt väst

E-post: valberedning@elbilsverige.se‬

Roger Wiberg, valberedning – Distrikt väst

E-post: valberedning@elbilsverige.se‬

Britt-Marie Lindebjörk, Revisor
Mobil: 070-550 29 51
E-post: britt-marie.lindebjork(a)elbilsverige.se

Birgitta Dichter, revisorsuppleant
Mobil: 076-073 38 22 
E-post: birgitta.dichter(a)elbilsverige.se

Sigrid Hagersten, revisorsuppleant
Mobil: 0706-44 32 34 
E-post: sigrid.hagersten(a)elbilsverige.se

Kommittéer

Björn Hoffmann, Evenemangsrepresentant – Distrikt Mälardalen
Mobil: 076-318 59 44 
E-post: bjorn.hoffmann(a)elbilsverige.se

Nikolay Shiskov, Laddexpert – Distrikt Syd
Mobil: 076-394 35 41 
E-post: nikolay.shiskov(a)elbilsverige.se

Christofer Friberg, Elbilsexpert hållbar energi – Distrikt Mälardalen
Mobil: 070-914 69 70
E-post: christofer.friberg(a)elbilsverige.se