Kan Stockholm elektrifieras till 2030?

Kan Stockholm elektrifieras till 2030?
2018-07-09 Pontus Dahlberg

Kan transporterna i Stockholm elektrifieras till 2030?

Det har VW, Scania, Vattenfall och Ellevio funderat på och har låtit konsultföretaget WSP ta fram en rapport om vilka möjligheter och utmaningar som finns. I rapporten framkommer att tekniken redan finns och att den fortsätter att utvecklas, att batterierna kommer att utvecklas till att bli billigare och ge bilen längre räckvidd, att smarta nät kommer att hantera fluktuationer, att energilager i form av batterilager blir vanligare, och att snabbladdning kommer att finnas längs vägarna.

Svaret är ja. Det kan naturligtvis gå ännu fortare, vilket dessutom är nödvändigt. Klimatet har börjat säga ifrån, sägs det i rapporten. Jo, det kan man säga och då vi har bara nyss passerat en (1) grader Celsius global temperaturökning — vi går i rask takt mot 1,5 grader C och prognosen pekar mot upp mot 4 grader C global temperaturökning innan sekelskiftet.  Det är ingen linjär ökning, den är exponentiell! Det är Armageddon!

Vi behöver ställa om till 2025 (egentligen redan för flera år sedan). Det blir tufft. Inte så mycket tekniskt som politiskt. Hur politikerna än vänder och vrider sig, så har de sin politiska ända bak — ska de falla till föga, eller ska de våga? Vågar de inte blir konsekvenserna för alla förödande. Ditt, mitt, och våra barn och barnbarns, öde avgörs 9 september.

Här är rapporten: Eltransporter Stockholm 2030