Politik

Elbil Sverige har nu haft sitt seminarium på Almedalen 2019 ”Hur ska vi ladda Sverige?” Det blev ganska klart i diskussionen med deltagarna, att de flesta ser kortbetalning av offentlig snabbladdning som ett viktigt alternativ, som alltid ska finnas. Detta utesluter inte app eller genom bilens laddkontaktVi...

Svenska leasingbolag har satt i system att leasa ut elbilar i Sverige, ofta med så korta leasingperioder som bara ett år, inkassera svensk elbilsstöd – och sedan exportera bilarna till Norge. Tesla Club Sweden har i en artikel signerad Tibor Blomhäll redovisat hur svenska leasingbolag satt i system att plocka ut...

Elbil Sverige har undersökt de politiska partiernas syn på omställning från fossila bilar till fossilfria och hur de tänker sig elbilens roll. Alla partierna utom (V) har svarat. Elbil Sverige har poängbedömt svaren. Flest poäng och därmed det parti som är Sveriges bästa elbilsparti är Centerpartiet, som...

Vi har alla sett dem. Undersökningarna, artiklarna, rapporterna. De som säger att egentligen är elbilen värre än i princip vilken fossil bil som helst. De upprepas ständigt och nya tillkommer. Men de har alltid fel. Fossilindustrin har ett stort bekymmer. De vet att deras epok är på väg att ta slut. Så hur...

Den ideella föreningen Elbil Sverige har utfört en enkätundersökning bland riksdagspartierna om fossilfria transporter och incitament för elfordon inför valet 2014. I föreningens ranking utsågs Miljöpartiet till det elbilsvänligaste partiet följt av Vänsterpartiet och Centerpartiet.  Föreningens...

När det ska satsas på infrastruktur för elbilar kan slutsatsen ibland bli ”vi behöver fler laddplatser, fler utredningar och samarbetsprojekt”. En projektbudget tar snabbt slut och det gäller att rikta in investeringarna på de område som gör mest faktisk nytta. Är det då snabb eller långsam laddning som...

Så var det äntligen beslutat! Sverige har fått en premie riktad till bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer, dvs elbilar. Premien regleras av förordning för supermiljöbilspremie 2011:1590 som utfärdades den 22 december 2011. Förordningen träder i kraft den 16 januari 2012 men...

Föreningen Elbil Sverige blev i april inbjuden att lämna remissvar på den pågående utredningen om den kommande supermiljöbilspremien. Remissvaret blev klart den 5 juni och kan laddas ned här. Huvudbudskapen i remissvaret kan sammanfattas i följande punkter:   Elbil Sverige välkomnar en miljöbilspremie med...

Föreningen Elbil Sverige har nyligen kontaktat Transportstyrelsen med synpunkter på den pågående utredningen om den nya supermiljöbilspremien. Grundförslaget var att premien ska ligga på 40 000 kr, att den bara ska gälla för privatpersoner samt att den ska börja gälla 1/1 2012. Utsläppsgränsen är...

Elbil Sverige har nyligen utfört en enkätundersökning till riksdagspartierna om deras inställning till incitament för elbilar inför valet 2010. Resultaten har sammanställts och publicerades nyligen under Almedalsveckan. I Elbil Sveriges ranking utsågs Centerpartiet och Vänsterpartiet till de elbilsvänligaste...