Sveriges Konsumentorganisation för Elfordon, Elbil Sverige, vänder sig mot beslutet att ta bort subventionerna för klimatbonusbilar. Positivt är att Klimatklivet ökas med 400 miljoner 2023 och med 500 miljoner per år 2024 och 2025 för att möjliggöra ytterligare satsningar på laddinfrastruktur.

– Det behövs laddinfrastruktur där människor bor, arbetar och reser. Tillgången till laddstationer ska vara så god så att elbil är ett bra alternativ för invånare i allt från gles- och landsbygder till städer säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Detta beslut är ett dråpslag för alla svenska bilköpare som planerade att beställa en elbil men inte hann göra sitt modellval eftersom förutsättningarna ändrades på 48 timmar. Försäljningen av elbilar i Sverige riskerar att avstanna och det vore högst beklagligt. Med detta beslut subventioneras bensin och diesel ännu mer än tidigare och det står vi inte bakom säger Magnus Johansson, ordförande för Elbil Sverige.

I Parisavtalet 2015, COP 24, har Sverige lovat världens medborgare att vi ska bli fossilfria till 2045. Senast år 2045 ska Sverige därmed inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. I Glasgow 2021, COP 26, beslutades att det behövdes större insatser tidigare. Nu togs subventionerna för klimatbonusbilar bort i Sverige.

COP26 deklarationen