Alla får betala med kort och priset skall stå tydligt.

Ett vanligt betalkort är snart allt som behövs för att snabbladda. Och det ska vara solklart vad det kostar. Branschen (65 %) har enats om en standard som börjar gälla 2022.

Priset för en kilowattimme (kWh) ska anges tydligt, ev tillkommer en minuttaxa efter slutförd laddning (för att minska köbildning)