Unikt tillfälle!


Elbil Sveriges medlemmar hälsas välkomna till NEVS i Trollhättan för att se en visning om och av EmilyGT i samband med årsmötet (nedan tider preliminära)

16.00 Samling – mingel 

17.00 Emily GT visas av projektledare Peter Dahl eller teknisk chef Frank Smit

18.00 Årsmöte hybrid, länk skickas per epost och finns på hemsidan under “Mina sidor”. 

Efter mötet vore det trevligt om vi kan äta tillsammans – på egen bekostnad. 

Elbil Sveriges stadgar