Norsk Elbilsförening har många bra artiklar med nyttig information på sin hemsida och här vi lånat text

Vad ska jag göra om kabeln inte släpper taget när jag har laddat färdigt ? 

Börja med att ta reda på hur du öppnar manuellt,  Googla “Charge port release” för din bilmodell, det är bra att veta om det skulle inträffa.  

Ladde-Lars svarar: Råden vi ger här gäller snabbladdning, men några av knepen kommer även att gälla för hemmaladdning och gatuladdning. Börja med att ta reda på hur du öppnar manuellt,  Googla “Charge port release” för din bilmodell, det är bra att veta innan det är skarpt läge. 

Vid laddning är det mycket ström i kabeln. För att säkerställa att denna ström går dit den ska finns det några små stift inuti ladduttaget som låser laddkontakten efter att du kopplat in den i bilen och innan laddningen startar. 

Innan bilen låser upp dessa stift igen måste bilen vara säker på att det inte finns någon ström i kabeln. Ibland inträffar ett fel som gör att dessa stift inte kan låsas upp, även om bilen inte laddas. Detta kan också hända innan laddningen startar. Om du upplever detta, använd för all del inte fysiskt våld för att lossa kabeln, eftersom du riskerar att orsaka skada! 

Det första du bör göra är att kontrollera att bilen inte laddar och att laddningssessionen har avslutats från laddarens sida. Använd en tagg eller app och kontrollera om sessionen har avslutats. Ofta kan du också se detta på laddarens skärm. 

Om laddningssessionen har avslutats och kabeln fortfarande sitter fast finns det ett kommunikationsfel mellan laddaren och bilen som gör att laddkabeln fastnat. 

  1. Prova att stänga av bilen och sedan låsa/låsa upp igen med nyckeln. På vissa bilar kan du dubbeltrycka på nyckeln för att låsa upp för att frigöra kabeln. 
  1. Om det inte fungerade kan din bil ha en egen knapp för att mata ut kabeln. Den kan finnas bredvid kontakten på din bil, i instrument-panelen och/eller i skärmmenyerna – eller i appen som medföljer din bil. 
  1. Starta en ny laddsession vid laddstationen och sedan stoppa den igen efter t ex 30 sekunder. Förhoppningen är att den ska lossna när bilen får en ny signal om att laddningen är avslutad. Om du lyssnar noga kan du höra låset säga “klick” när det släpper kabeln. 
  1. Det finns bilar som har en ”nödknapp” dold på annan plats i bilen. I instruktionsboken bör denna information finnas. Vanligtvis sitter den under huven eller i en lucka i bagageutrymmet. Googla “Charge port release” för din bilmodell, det är bra att veta innan det är skarpt läge.  
  1. Om du är vid en snabbladdare, tryck på nödstoppsknappen (och återställ när displayen på laddaren säger så) 
  1. Ring snabbladdarens laddoperatör för att höra om de kan se laddarens status och om de kan hjälpa till från sin sida.