Enkät om laddning för boende i flerfamiljshus

Enkät om laddning för boende i flerfamiljshus
2023-03-30 Ingegerd Sikström

Cristy Cross heter jag https://www.linkedin.com/in/cristy-cross-701a1526, jurist inom ren teknik och som bor i Stockholm sedan 5 år. Min kollega Muti och jag startade nyligen ett program som heter Antler. Här skapar vi företag för att lösa verkliga problem. Vi har 12 veckor på oss att validera ett problem och ta fram en lösning.

Problemet vi försöker validera är bristen på tillgängliga pålitliga laddningspunkter för elbilar. Vår hypotes är att det inte finns tillräckligt med bekväma laddpunkter tillgängliga för elbilsförare, särskilt de som bor i flerfamiljshus (som BRF t ex). Länk till enkäten 

Undersökningen är helt anonym och vi kommer endast att använda resultaten för att validera problemets existens och hjälpa oss att skapa en bra lösning och kommer därför inte att publicera resultatet av undersökningen.

Tack för din medverkan!