Tidningen AutoMotorSport – ReCharge gjorde i januari en enkät tillsammans med Elbil Sverige. Nästan 800 svar har vi fått med många kommentarer. Hela 16 sidor med väldigt liten text.

Utöver svaren på enkäten ser vi nu resultatet av att så många elbilar har levererats:

  1. Kösystem vid snabbladdning efterlyses vilket innebär att det finns för få laddare. Sätt inte upp en ensam 50kWh-laddare! Räckviddsångest har övergått i ångest för laddkö.
  2. Idle fee efter 100% men ladda inte över 80% vid kö (gäller när du kan nå nästa laddare på det du laddat). går ändå långsamt i slutet. Det går snabbare att ladda effektivt (t ex mellan 20-80) ofta än färre längre laddningar.
  3. Snabbladdning utmed genomfartsleder. Det är en fördel att snabbladdare är placerade “nära” varandra så om det är kö på en laddplats är det nära till nästa. Men det är ofta trångt vid laddplatserna, inte väderskyddat och ofta utan belysning.
  4. Tydligare märkning på laddarna om vilken app / laddbricka som skall användas. Helst betala med betalkort men det får inte mycket dyrare än app / laddbricka.
  5. Trasiga laddare – om felanmäld borde det framgå på laddaren.  Sverige rekommenderar att man vid förra laddningen kontrollerar statusen på nästa, är den upptagen fungerar den förmodligen.
  6. Dyrt snabbladda – mer än 5:-/kWh är alldeles för mycket
  7. Färre ChaDeMo – operatörerna har fått bidrag för dessa och då skall de inte monteras ner!
  8. Laddning i city saknas för centralt boende utan p-plats
  9. Höga böter för parkering på laddplats – gärna bortforsling