Trafikverkets utbildning elbil

Trafikverkets utbildning elbil
2022-02-17 Ingegerd Sikström

 Fakta kring elbilar, laddning, ägande och körmönster (länk).

Utbildningen vänder sig till dig som har nytta av grundläggande kunskaper i ditt arbete. Men också till dig som privatperson som vill veta mer om de nya laddbara personbilarna kontra personbilar med förbränningsmotor.

Utbildningen är en del av ett regeringsuppdrag som Trafikverket genomför. Det handlar om informations- och kunskapshöjande insatser för omställningen till en transportsektor utan fossila drivmedel. Som en del i det arbetar vi med att öka kunskapen om att köra och äga laddbara fordon.

Utbildningen tar cirka 15 minuter att genomföra.