V2X – enkät från Chalmers om laddning

V2X – enkät från Chalmers om laddning
2022-02-15 Ingegerd Sikström

Från Chalmers har vi fått inbjudan att våra medlemmar är välkomna att besvara en enkät

Vehicle to Everything – att använda ditt elbilsbatteri till mer än transporter?

Länk till enkäten 

Vid frågor om enkäten (eller projektet) kan ni kontakta: 
david.steen [at] chalmers.se som är väldigt tacksam för ert deltagande!