Visa lanserar idag en utlysning för att standardisera systemen för sömlösa, driftskompatiliga betalningar vid laddningsstationer för elbilar i hela Europa. Företaget anser att den europeiska elbilsavgiftsindustrin bör åta sig att ge konsumenterna frihet att betala med sin valda metod, främst genom att införa öppna och driftskompatila betalningar.

För närvarande finns det ingen utbredd branschstandard för betalningsacceptans vid laddningsstationer för elbilar. Detta leder till ett system där konsumenter i hela Europa ofta inte har något val av betalningsmetod och tvingas till ett enda alternativ.

Detta kan till exempel vara att registrera sig för en app eller ett leverantörsprogram. Vissa förare står till och med inför att inte kunna ladda sitt fordon eftersom de inte är registrerade med den nödvändiga prenumerationstjänsten. Endast ett litet antal europeiska länder, som Tyskland, har lagstiftat om en standardiserad strategi.

För att hjälpa till att göra framsteg för konsumenterna i denna fråga inleder Visa ett samråd med tillverkare av laddningsstationer för elbilar och andra branschledare. Detta samråd identifierar hinder och lösningar för den utbredda acceptansen av driftskompatiserbara kontaktlösa och digitala betalningar.

Visa meddelade också att det kommer att bli det första företaget från finans- och betalningsindustrin att gå med i Charging Interface Initiative (CharIN), ett ideellt internationellt laddningsinitiativ som arbetar med alla delar av värdekedjan för e-mobilitet, som en fullvärdig medlem.

CharIN är dedikerade till att främja globala laddningsrelaterade standarder genom att sammanföra deltagare från hela värdekedjan för e-mobilitet för att utveckla en global infrastruktur, ett säkert laddnings- och betalningsprotokoll och ny teknik för att underlätta övergången till elfordon och uppmuntra till mer införande snabbare.

Genom sitt CharIN-medlemskap strävar Visa efter att använda sin betalningsexpertis för att stödja dessa mål.

Charlotte Hogg, VD för Visa Europe, säger: “Vi tror att den utbredda användningen av elfordon är nyckeln till att hjälpa Europa att uppfylla sina nettonollmål. Att se till att människor enkelt kan betala för att ladda sina fordon är viktigt om vi vill att de ska bli elektriska. För närvarande är detta inte fallet. Vi anser att detta måste förändras så att konsumenterna får det val de förtjänar.

– Vi vill vara med och hitta lösningar på den här utmaningen och därför har vi inlett en branschkonsultation om hur kontaktlösa och digitala betalningar kan accepteras som standard. Vi ser också fram emot att delta som medlem i CharIN för att föra debatten framåt.”

Claas Bracklo, CharIN e.V. ordförande, sa: “Eftersom vi når en tipping point för elbilsanvändning har behovet av en global standard för att ansluta infrastruktur och ge en sömlös upplevelse för elbilsförare blivit viktigare än någonsin.

“Även om CharIN har arbetat i många år nu med OEM-tillverkare, laddningstillverkare, programvaru- och komponentleverantörer, energileverantörer, verktyg och många andra intressenter i värdekedjan för elbilsladdning, inser vi att även enkelheten och konsekvensen i tillämpliga betalningsmetoder är avgörande för en smidig kundupplevelse.

“Därför är vi glada över att visa ombord på vår allians nu är villiga att bidra med sin stora erfarenhet för att se till att kundupplevelsen blir enkel, snabb och säker.”

Ursprungsartikel här – översättning via Google Translate