Allego – invigning av ny laddplats i Mariestad 13 dec