FNs klimatkonferens – Elbil Sverige är med

FNs klimatkonferens – Elbil Sverige är med
2021-10-11 Ingegerd Sikström

Skriv under deklarationen: Alla nya fordon eldrivna senast 2030!

FN:s klimatkonferens COP26 kommer att äga rum i Glasgow, Skottland från 31 oktober till 12 november 2021. När världens ledare samlas för att diskutera de förödande effekterna av klimatförändringarna samarbetar vi med andra ev-förarorganisationer i 28 länder, som en del av Global EV Drivers Alliance, för att uppmana våra ledare att elektrifiera alla lätta nya fordon i slutet av detta decennium och göra dem utsläppsfria senast 2035.

Du kan påverka! Gå med tusentals andra internationella EV-förare genom att underteckna denna globala deklaration!

Genom att gå med våra internationella partner kan vi påverka transportens framtid, inte bara i Förenta staterna utan runt om i världen!

Global EV Drivers Alliance uppmanar ledare från våra respektive länder att åta sig att göra alla nya fordon elektriska senast 2030. Skriv under deklarationen för att visa ditt stöd!

Vi, de undertecknade elbilsförarna från hela världen, uppmanar   ledare från de 28 länder som  representerade i Global EV Drivers’ Alliance att åta sig att 100 procent av försäljningen av nya lätta fordon kommer att vara plug-in år 2030 och helt elektriska, utsläppsfria fordon senast 2035. Vi gör denna utmaning när globala ledare förbereder sig för FN:s klimatkonferens COP26 i Glasgow den 31 oktober–12 november 2021.

Klimatförändringarna har redan en förödande inverkan på vår planet, vilket gör att glaciärer smälter, havsnivåerna stiger, hårdare torka och värmeböljor och farligt väder. Detta har lett till betydande förluster av liv, effekter på människors hälsa och miljöförstöring, som kommer att förvärras först under de kommande åren. Vi måste vidta åtgärder nu för att mildra effekterna av utsläppen av växthusgaser.

Transporterna står   för 24 procent av de globala koldioxidutsläppen, och vägfordon står för nästan 75 procent av detta. Vi måste gå från att bränna fossila bränslen till fordon som drivs med ren, förnybar el. Detta har aldrig varit mer brådskande än det är i dag.

Vi uppmanar ledarna att åta sig att 100 procent av de nya lätta fordonen ska drivas med el. Helt elektriska fordon har inget avgasrör och släpper inte ut farliga växthusgaser, vilket gör dem mycket hälsosammare för våra samhällen och vår planet.

Detta mål är helt möjligt. Biltillverkare investerar nu för att snabbt övergå till elbilar. Plug-in-fordon har snabbt ökat med mer än 14 % av marknadsandelarna i Europa och har en marknadsandel på 85 % i Norge. Elfordon utgör 64 % av alla nya fordon som säljs i Norge. Stödjande politik, inklusive köpincitament och robust laddningsinfrastruktur, är nödvändiga för att hjälpa konsumenterna att byta till plug-in elfordon.

Vår planet och dess invånare kommer inte att överleva om vi inte vidtar brådskande och beslutsamma åtgärder nu, när vi samlas i Glasgow. Vi kan helt enkelt inte vänta. Förbinda dig att ansluta alla lätta fordon senast 2030 och nollutsläpp senast 2035.

Länk för att skriva under deklarationen nu!

Din e-postadress kommer att delas med GEVA:s medlemsorganisation i ditt land.