Elbilsladdning i flerbostadshus – emobility.se ger tips!

Elbilsladdning i flerbostadshus – emobility.se ger tips!
2021-09-03 Ingegerd Sikström
Många medlemmar efterlyser information vad som gäller och hur gå vidare för att starta projektet med laddning för oss som bor i flerbostadshus, BRF eller samfällighet.
Emobility har en bra hemsida och den har vi en länk till här finns information