Rapport från konferensen Ekotransport 24 maj 2021

Nya möjligheter för omställning 

Ekotransport är den årliga mötespunkten för beslutsfattare från företag, organisationer och myndigheter (nationellt, regionalt och lokalt) för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Årets konferens genomfördes i ett digitalt format med nästan 300 deltagare.

Några av de medverkande var:
Jakob Lagercrantz, moderator 2030-sekretariatet
Mia Nordström, policyrådgivare Vattenfall
Per Bolund, (MP), miljö- och klimatminister
Mattias Goldmann, hållbarhetschef Sweco
Jesper Wigardt, VP Communications & Public Affairs Northvolt
Emma Wiesner, EU-parlamentariker Centerpartiet Renew

  • Återställning efter pandemin – 2030-målets turbomotor
  • Storbritannien – klimatomställning på egen hand i Europa
  • Vätgas, biodrivmedel och laddning – så ser framtidens spelplan ut
  • Inlandsbanans klimatsmarta framtidsval

Göran Fredriksson från Elbil Sverige ledde under 25 minuter en av fem olika workshop.
Den här var med temat ”Laddinfrastruktur – hot eller möjlighet”, i vilken ca 50 personer deltog i diskutionen om utbyggnad av laddinfrastruktur ur olika perspektiv.Slutsatsen blev att s k distansladdning runt om i landet nu byggs ut i snabbare takt. Mycket tack vare att drivmedelsbolagen bygger vid sina stationer och då kan betalning ske med olika betalkort. Dessutom kan man ladda på det ställe man varit van att tanka sin fossilbil tidigare.

Men det stora problemet är laddning i gatumiljö, BRF er och äldre hyreshusområden. Orsaken är att många olika parter är inblandade och det kan ta tid att lösa problemet.

Många mindre kommuner, särskilt de utan stora besöksmål, har även de problem att finansiera utbyggnaden på gator och torg.

Konferensens slutsats: Vätgas, biodrivmedel och EL – så ser framtidens spelplan ut för att klara målen till 2030!

[/spb_text_block]