Den årliga undersökningen Nordisk elbilsbarometer har ställt ett par frågor till svenskar, norrmän, danskar, finländare och isländare om planerade bilköp och attityden till elbilar. Årets resultat visar en en stor ökning av antalet konsumenter i Norden som planerar att köpa elbil.

– Det är roligt att se att antalet svenskar som funderar på att köpa elbil har ökat,
säger Magnus Johansson, ordförande i Elbil Sverige och tillägger: ”Det visar
att vårt arbete som Sveriges Konsumentorganisation för elfordon ger effekt”.

Störst ökat intresse för elbilen ser vi i Finland och Danmark. Vi svenskar började få upp ögonen för elbilen redan förra året. Ungefär 21 procent av nordbor planerar att köpa en ny bil de närmaste månaderna enligt undersökningen. Av dessa planerar 16 procent att välja en ny elbil.

Barometern ställer också frågan om hur stor andel av de planerade bilköparna som överväger att köpa en begagnad elbil. Här sticker Norge ut, men det är också det land som haft en stor volym elbilar som rullat ut under många år. Det finns helt enkelt underlag för en volymmässigt stor begagnatmarknad.

Undersökningen ställde också frågan om vad som gör att vissa tvekar till att köpa elbil. Flest angav att priset är för högt. Topp 6 anledningar till att vissa inte väljer elbil i Sverige är:

Undersökningen är genomförd av norska undersökningsinstitutet Opinion på uppdrag av Nordisk Energiforskning och Norsk Elbilsforening. Totalt deltog 4850 respondenter jämnt fördelat över de fem deltagande länderna.