Bäste elbilsvän!

Elbil Sveriges årsmöte ägde rum torsdagen 27 maj 2021.

Protokollet kommer att finnas under “Medlemsförmåner” och inloggning när det är justerat.

 

Magnus Johansson

Ordförande Elbil Sverige