Information om de flesta elfordon

Pris, räckvidd, batteristorlek, motoreffekt etc även för kommande modeller

Länk 

 

EVDB är helt beroende (databaasen finansieras eller subventioneras inte på något sätt)