Elektrifieringskommissionen bjöd in Elbil Sverige att föra en dialog och ta del av våra tankar, idéer och synpunkter kring vad som krävs för att möjliggöra en snabb, smart och samhällsekonomiskt effektiv elektrifiering av vägtransporterna.

Det är en nationell elektrifieringsstrategi (se Elektrifieringsstrategin – Regeringen.se).

Parallellt arbetar även Elektrifieringskommissionen med att påskynda elektrifieringen av transporterna. De samordnar arbetet i Regeringskansliet kring dessa två processer. Anna Ullström, Truls Borgström och Martina Wikström från arbetsgruppen för elektrifieringsstrategin ställade mycket bra frågor till Magnus Johansson och Göran Fredriksson från Elbil Sverige.

Våra viktigaste perspektiv som vi tog upp från Elbil Sverige

 • Fler snabbladdare fler platser och aldrig mindre än 2 st på en plats
 • Gärna samma betalmetod för parkering och laddning
 • Kreditkortsbetalning som ett val
 • Prismärkning så du direkt ser vad laddningen kostar
 • Avbryt nedmontering av ChadeMo laddhandske ( De har fått bidrag för att montera upp laddaren)
 • Vikten av effektstyrning
 • Förenklat handläggande av bygglov för laddstolpe på trottoar
 • Laddning i flerbostadshus
 • För svagt elnät i många 60-tals villaområden med seriekopplade fastigheter
 • BRF lagändring som ger rätt att kunna ladda
 • Samfällighet lagändring som ger rätt att kunna ladda