Nominera till Elbil Sveriges priser 2020!

Nominera till Elbil Sveriges priser 2020!
2020-11-26 Håkan Öqvist
Nominera 2020

Nu är det dags att nominera 2020 års elbilsförare, elbil, solelbil och laddplats. Ett samarbete mellan Elbil Sverige, Tidningen Elbilen i Sverige,  Gruppsol.com och Uppladdning.nu

De fyra kategorierna är:
1. Årets Elbilsförare i Sverige
En person som kör egen elbil och som bidragit till elbilars popularitet och inspirerat fler att köra elbil.

2. Årets Elbil i Sverige
Bilen ska vara en ren elbil som bidragit till ökat intresse för eldriftens möjligheter och som har goda köregenskaper.

3. Årets solelbil i Sverige
Bilen ska vara den elbil som har längst räckvidd på el..

4. Årets laddplats i Sverige
En laddplats med bra geografiskt läge, stöd för flera standarder, som är pålitlig och som har omkringliggande faciliteter.Laddplatsen kan nomineras via Uppladdning.nu När ni går in på en laddplats, klicka på den lilla symbolen (info) så ser ni en större blå knapp för nomineringar.

För utmärkelserna gäller att:
Bedömningsgrunder helst skall vara uppfyllda, men nominering kan även ske med andra motiveringar. Dessa skall i så fall bifogas nomineringen via Google formuläret till Elbil Sverige på denna länk

Nominering av kandidater från medlemmar skall ha inkommit senast söndagen den 13 december kl 24.00 via google formuläret, denna Länk.
Styrelsen i Elbil Sverige, Tidningen Elbilen i Sverige , Uppladdning.nu och gruppsol.com utser vinnande motivering och resultatet presenteras på ett digitalt event som senare kallas till genom mail och hemsida.