Kalifornien förbjuder bensinbilar!

Kalifornien förbjuder bensinbilar!
2020-09-27 Håkan Öqvist

Via Dagens Industri: Nu stoppar delstatens guvernör, Gavin Newsom, all försäljning av nyproducerade bensindrivna bilar i delstaten, från och med år 2035.

I samband med att han inför ett pressuppbåd undertecknade den exekutiva ordern meddelade guvernören sin avsikt att använda Kaliforniens gigantiska marknad som en murbräcka för att tvinga biltillverkarna att fokusera på elfordon. 

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/kalifornien-forbjuder-bensinbilar-paverkar-hela-varlden/