Framtiden är – LADDAD!

Framtiden är – LADDAD!
2020-04-20 Håkan Öqvist

Trots en global kris som vi knappt kan jämföra med annat än en katastrof, som världskrig kan vi se flera intressanta indikationer på att framtiden för elbilen mer än någonsin ser ljus ut!

Under resten året kan vi se minst ett tjugotal olika märken att välja på. Dessutom kommer ett flertal nya batterifabriker i Norden leda till lägre priser på elfordon. Vi kommer se effektiva nya laddboxar och utbyggnaden av laddinfra via olika aktörer ser ut att fortsätta.

Expressen gjorde så sent som i slutet av mars 2020, en undersökning genom Sifo vilket visar att faktiskt var tredje person i landet planerar köpa en elbil eller hybridbil. Se länken här.

Det är inte bara här i Sverige som elbilar går framåt – Norge spelar faktiskt en stor roll, tack vare konkurrensen mellan olika tillverkare. Det har även gett eko på andra marknader globalt. I Norge är nästan 75% av alla forddon laddbara varav hybrider 15% – Norge ser med andra ord ut att nå sitt klimatmål, att alla fossil-motordrivna fordon skall vara utfasade 2025. Se länken till TheGuardians artikel.

I Norska Aftenposten hittade vi en intressant artikel:
Ökad elbilsförsäljning ger också andra positiva effekter, Enligt DNV GL: s forskningschef för energiomställning, Sverre Alvik.

”- Om vi köper fler elbilar i framtiden kommer, som en följd av efterfrågan – produktionskostnaderna globalt – att pressas något lägre än annars. 
Lägre kostnader ger en självförstärkande effekt i form av mer försäljning, vilket i sin tur ger ännu lägre kostnader. 
Lägre batterikostnader gör det också mer fördelaktigt att utveckla vind- och solkraft som sedan kan lagras, vilket delvis kommer att ersätta kol- och gaskraft – och därmed också minska fossila engergisektorns växthusgasutsläpp. Då blir laddningen av elbilar också grönare”. https://www.aftenposten.no/norge/i/awElq4/norges-rekordstore-andel-elbiler-gir-store-co2-kutt-i-hele-verden

Globalt är trenden också väldigt tydlig

Elfordon blir allt mer populära enligt Deloitte som är multinationellt revisions och konsultföretag.
Från september till oktober 2019 undersökte Deloitte mer än 35 000 konsumenter i 20 länder för att utforska åsikter om olika kritiska frågor som påverkar fordonssektorn. Man fann att i ett flertal länder växer andelen kunder som mest vill ha en alternativ motor i sitt nästa fordon snabbt. Läs rapporten här i länken.

Bland alla rapporter som trillar in har nog många noterat att i vissa platser ute i världen har luftkvaliteten förbättrats avsevärt. Och det visar sig också att efterfrågan på fossil energi (ej förnybar energi) kan sjunka rätt kraftigt 2020 enligt en artikel i TheGuardian.

Om det nu mot förmodan forfarande är någon som tvekar om orsaken till de kraftiga luftföroreningarna så är det nog ändå inte svårt gissa varför de plötsligt närapå halverats.