Elektrifieringen av vägtransporterna ska uppmuntras och skyndas på, enligt regeringens klimatplan som också C och L står bakom. Det innebär bland annat fler laddstolpar och gratis parkering för bilar med låga utsläpp. Se länk via: Dagens Nyheter

ELBIL SVERIGE PRESSRELAEASE

Pressrelease 2019 -12-15
Regeringens nya Klimathandlingsplan innehåller reformer som påskyndar den nödvändiga utbyggnaden av ladd infrastrukturen i Sverige!
En av de viktigaste faktorerna för elektrifiering av fordonsflottan i Sverige är laddinfrastrukturen säger ordföranden i Elbil Sverige Magnus Johansson! Den nya planen är absolut ett steg i rätt riktning för att fordonskonsumenterna skall kunna ta steget och köpa elfordon!

Ett nytt stöd för laddinfrastruktur införs.

Det är viktigt med sammanhängande stråk för laddinfrastruktur längs våra större vägar. I alla delar av landet är det inte lika enkelt att bygga ut laddinfrastrukturen på marknadsmässiga villkor. Det nya stödet ska därför styra utbyggnaden till ”de vita fläckar” där det idag saknas infrastruktur för laddning.

– Det är väldigt viktigt att hela landet, även landsbygden, omfattas av utbyggnaden säger Ordförande Magnus Johansson. Det är en fråga som vi drivit ett tag nu, det är verkligen glädjande att man lyssnat på oss och tänker på helheten!

Högre krav på laddinfrastruktur vid nybyggnation – ett e-tal införs.

Vid nybyggnation ska det ställas krav på att en viss andel laddplatser tillhandahålls för att möjliggöra för laddbara bilar. Det är viktigt för möjligheten att köpa elbil.
– Nu kommer nya laddsystem som underlättar möjligheterna att möta e-talskravet. Man behöver inte längre bygga stolpar överallt utan kan ha system som är betydligt smidigare.
– Några olika system visades nyligen på e-Car Expo i Göteborg!
– Samtidigt kvarstår problemet i äldre bostadsområden men de går att lösa även om det tar längre tid!

Ladda bilen genom lyktstolpen!

Ett exempel på hur transport- och energisystemet kan samverka är genom att belysningsnätet skulle kunna utnyttjas för att ladda elfordon. Detta medger inte dagens ellag, men förslaget i klimathandlingsplanen är att dessa hinder i regelverken ska undanröjas. I London räknar man med att det redan nästa år finns över 1000 laddstolpar i lyktstolpar.

 

Stärk den lokala klimatmakten – återinför rätten till miljöbilsparkering för de bästa bilarna.

Centerpartiet har sedan länge drivit frågan att kommuner ska ha rätt att differentiera parkeringsavgifter efter fordonstyp, och stimulera de mest klimateffektiva fordonen. I klimathandlingsplanen avser man se över möjligheten att öka kommunernas möjligheter att använda sig av parkeringsprissättning i klimat- och trafikstyrande syfte., t.ex. så att kommuner kan differentiera p-avgifter för miljöbilar och använda p-avgifter i klimatstyrande syfte.

– Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den nya planen ligger väl i linje med Elbil Sveriges arbete för fler elfordon i samhället säger Magnus Johansson. 
– Men mycket återstår! Därför kommer vi, i samarbete med våra partners, påskynda arbetet med såväl fordon, laddinfrastruktur, energi och samhällsbyggnad! 

 

Sammanfattning av Sveriges Konsumentorganisation Elbil Sverige:
En central plats för information och samlad kunskap kring allt som berör Elfordon!
Organisationen är Opolitisk, Oberoende och Objektiv!

Läs mer på: www.elbilsverige.se.
Vid Frågor kontakta:
Göran Fredriksson
Ansvarig Media & Kommunikation
Mobil: 0722 50 41 23
Mail: goran.fredriksson@elbilsverige.se.