VOLVO får Hård kritik!

VOLVO får Hård kritik!
2019-12-13 Håkan Öqvist

Volvo – en miljöbov som håller få klimatlöften – trots elbilssatsningen

En analys från Internationella Energimyndigheten IEA visar att SUV:ar är den näst största källan till den globala ökningen av koldioxidutsläpp sedan 2010, efter kraftsektorn. Trots att de själva hävdar att miljö är ett av företagets kärnvärden är trenden något som svenskgrundade bilföretaget Volvo bidragit starkt med. Samtidigt verkar det också stå lågt i kurs för företaget att hålla sina miljölöften.

I en granskning har SVT Nyheter Väst sett att Volvo har tredubblat försäljningen av SUV:ar mellan 2009 och 2018. Under perioden har SUV-försäljningens andel gått från 25 procent till dagens 63 procent, för att i år slå nytt försäljningsrekord.

Globalt har den ökade SUV-försäljningen bidragit mer till de senaste årens utsläppsökningar än flyget och den tunga industrin.

– Jag tycker det är djupt olyckligt. Vi måste minska påverkan på klimatet på alla områden och biltransporter är en av de viktigare, säger Axel Wenblad, styrelseordförande för Världsnaturfonden WWF och tidigare miljöchef på Volvo mellan 1990 och 1994.

Axel Wenblad, miljöchef på Volvo mellan 1990 och 1994.
https://supermiljobloggen.se/dumheter/volvo-en-miljobov-som-haller-fa-klimatloften/

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/volvo-tredubblade-forsaljning-av-suvar-pa-tio-ar/