Här är en lättillgänglig databas med ALL information om elfordon.

Elektriska bilar, kommer redan nu vara en mycket viktig del i omställningen till förbränningsfria energi-resurser. Här är en guide!
https://www.elbilsverige.se/info/

EVDB är helt oberoende: Databaasen finansieras eller subventioneras inte på något sätt. Intäkterna genereras för närvarande endast genom att placera så få annonser som möjligt för att täcka driftskostnader. Om du kör en Adblocker och gillar vad vi gör, kan du överväga att lista EV-databasen. Vi samlar inte in några användardata och spårar bara grundläggande anonymt användarbeteende för att förbättra databasen.
EV-databasen syftar till att samla in så mycket verkliga data som möjligt. Mycket information inom bilindustrin är ofta inte tillämplig i praktiken, eftersom dessa ofta bygger på teoretiska data som samlas in i laboratorier. För att undvika missförstånd visar EV-databasen de officiella uppgifterna förutom de verkliga uppgifterna. – Utrdrag ur beskrivningen av databasen
https://ev-database.org/contact