Svenska Dagbladet om Elbilar

Svenska Dagbladet om Elbilar
2019-09-26 Håkan Öqvist

Ny prognos: Elbilarna kan snart gå om bensin och diesel!

SVD’s Tomas Augustsson skriver så här: Efter en trög start håller för­säljningen av elbilar på att ta fart. Enligt en ny prognos kan det redan om fem år sälJas fler laddbara elbilar än bensin­ och dieselbilar.

Elbilsförsäljningen i Sverige har ökat snabbt de senaste åren. Fast det är en uppgång från låga nivå­er. Går man tillbaka fem-sex år stod elbilar som laddas med sladd för en närmast försumbar del av försäljningen.
Men intresset för rena elbilar som Tesla och Nissan Leaf eller för de många laddhybrider som finns på marknaden har drivit på försäljningen.
Enligt statistik från analys-företaget EV-Volumes står de här två grupperna av elbilar för 10 procent av de nya bilar som säljs i Sverige i år. Nya beräkningar som bolaget har gjort för SvD Näringsliv pekar dessutom på en fortsatt snabb uppgång.
Om två år beräknas elbilar som laddas med sladd stå för drygt 20 procent av de nya.bilar som säljs. Någon gång kring 2024 väntas de gå OM de vanliga bensin och dieselbilarna.

-Många biltillverkare trodde nog inte att omställningen skulle gå så snabbt som den gör, säger Viktor Irle, analytiker på EV-volu­mes, ett företag som följer ut-vecklingen på elbilsmarknaden världen över.
Fast det här handlar som sagt om försäljningen av nya bilar. Det tar lång tid innan en bil fasas ut och den svenska fordonsflottan kommer under många år framö­ver att domineras av bensin-och dieselbilar.

”Det skrivs mycket om risken för brand med elbilars batterier fast risken för brand i bensin är mycket långt större”, säger Viktor lrle.

Att försäljningen av elbilar ökar snabbt beror bland annat på EU:s skärpta miljöregler. De tvingar tillverkarna att snabbt få fram mer miljövänliga bilar, annars drabbas bilföretagen av höga böter.
Olika former av statliga sub­ventioner och skatterabatter driver också på efterfrågan på elbilar. Framöver kan miljözoner och andra typer av regleringar spela en roll.
Till det kan man lägga att el­bilarnas lägre energikostnader spelar in och en önskan hos många konsumenter att köra mer miljövänligt.
Viktor Irle påpekar även att det skett en snabb omsvängning bland fordonstillverkarna. EV­-volumes kartläggning visar att de nu har planer för 380 olika nya elbilsmodeller som ska ut på marknaden världen över fram till andra halvan 2023.

”Den största utmaningen är till­gången på fordon. De som vill köpa en elbil kan ofta få vänta ett halvår eller ett år på sin nya bil”. Anders Evald, Energimyndigheten

I allt högre grad handlar det då om rena elbilar, som bara drivs med batteri och elmotor. I Sve­rige beräknas de rena elbilarna passera laddhybriderna i försälj­ning redan under 2021. En ladd­hybrid har både förbrännings­motor och elmotor.

I Sve­rige beräknas de rena elbilarna passera laddhybriderna i försälj­ning redan under 2021.

Nu utmärks alla prognoser av en sak. Det är inte säkert att den slår in.
Politisk instabilitet och skenande oljepriser kan enligt Viktor spräcka prognoserna. Men framför allt pekar han på risken för att köparna blir skeptiska om man blåser upp problem med elbilarna.
Det skrivs mycket om risken för brand med elbilars batterier fast risken för brand i bensin är mycket långt större, säger Viktor lrle.
Till det kan man lägga en till. I vilket fall enligt Anc Lewald, som på Energimyndigheten bland annat arbetar med elelktriferingen av bilarna.
”Den största utmaningen är till­gången på fordon. De som vill köpa en elbil kan ofta få vänta ett halvår eller ett år på sin nya bil”.

Artikeln publicerad med tillstånd av SVD.