Sveriges regering satsar 150 miljoner kronor på laddinfrastruktur i Sverige! Främst i områden som idag saknar snabbladdare!

Sveriges regering satsar 150 miljoner kronor på laddinfrastruktur i Sverige! Främst i områden som idag saknar snabbladdare!
2019-09-23 Håkan Öqvist

Regeringens budgetproposition för 2020 innehåller flera satsningar på elbilar och laddinfrastruktur! Man motiverar beslutet så här!

”För att minska klimatutsläppen i hela landet förstärker regeringen satsningen på Klimatklivet. Regeringen ser samtidigt över hur stödet kan utvecklas och effektiviseras. Då det är i transportsektorn som störst utsläppsminskningar ska ske fram till 2030 riktas en del av stödet särskilt till installation av laddningsstationer för elbilar och laddhybrider i hemmet och på jobbet. Regeringen föreslår också att ett nytt stöd införs för laddinfrastruktur längs större vägar för att täcka de områden där en sådan infrastruktur annars inte byggs ut.”

Regeringen fortsätter alltså att satsa på Klimatklivet, programmet som tillkom för att stödja satsningar på miljövänliga transportlösningar. Man pekar särskilt ut laddinfrastruktur för elbilar och laddhybrider. Nya Klimatklivet ska ge högre stöd till snabbladdare i de områden i Sverige som idag saknar laddinfrastruktur.

Detta är oerhört glädjande och helt klart ett stort steg framåt säger Göran Fredriksson på Elbil Sverige! Det var ju ett av Centerpartiets krav i överenskommelsen med regeringen som nu blir verklighet. Våra senaste samtal med riksdagspolitiker från Centern konfirmerar detta!

Elbil Sverige drar nu de här frågorna i samarbete med politiker och andra partners och är drivande i hela omställningsarbetet avslutar Göran!

Läs mer om Elbil Sverige på https://www.facebook.com/elbilsverige/ eller bli medlem redan nu för bara 100 kr/månad! https://www.elbilsverige.se/medlemskap/