Hur funkar Schuko-laddning?

Hur funkar Schuko-laddning?
2019-07-04 Pontus Dahlberg

— Skilj mellan tillfällig laddning och regelbunden laddning, säger Elsäkerhetsverkets Mikael Carlson och framhåller tre viktiga punkter att tänka på.

  • Behöver du tillfälligt nyttja laddkabeln med stickpropp, ställ då ner laddströmmen. En halvering av laddströmmen ger fyra gånger lägre effektutveckling i en dålig kopplingspunkt. Håll uppsikt om du är osäker på skicket på elanläggningen.
  • Använd aldrig en timer för att styra laddningen. Märkeffekt på en timer anges normal för en rent resistiv last, exempelvis ett värmeelement. Men för andra typer av laster skrivs normalt märkeffekten ner till en bråkdel. En laddbar bil är inte en rent resistiv last.
  • Behöver du ladda regelbundet, låt installera en laddbox och maximera inte laddströmmen. Låt hemmaladdningen ta tid.

För ett tag sedan skrev Elbil Sverige på sin Facebook-sida att enligt en nyutgiven broschyr från Elsäkerhetsverket var det nu ok att ladda bilen med Schuko. Detta skapade stor uppståndelse, dels hos de som anser att det naturligtvis är ok att ladda med Schuko, det tar ju bara längre tid, och de som kallar Schuko för något katten släpat in och att huset brinner ner ännu fortare.

Även Elsäkerhetsverket reagerade — det var ju deras broschyr — och de fick många förfrågningar om de hade ändrat sina rekommendationer. Det har de inte.

En broschyr är naturligtvis bara en broschyr. Det finns mycket mer if’s and but’s än vad som ryms så kortfattat.

Elbil Sverige är en av Sveriges främsta organisationer vad gäller elbilar — det är viktigt att det blir rätt — eller inte fel. Helst både och.

Så vad kan hända om man laddar med Schuko, som det vanliga eluttaget i väggen med två hål och kontakten med två pinnar kallas.

Ja, det beror på, som man brukar säga. Det beror på omständigheterna.

Är det ett nytt hus med fräscht elsystem och laddningen kopplas till ett uttag i en kort kedja av kopplingspunkter, och man laddar på 6A?
Är det ett gammalt torp från 1800-talet vars elsystem är kompis med Edison, förlängningssladd och timer för en tia?
Är det ett modernt flerfamiljsbostadshus med ett fungerande motorvärmarsystem, dit elektrikern går på årskort oftare än på gymmet?

Svaret är alltså inte givet om det är säkert eller inte. Det beror på. Det är därför det är viktigt att skilja på tillfällig och regelbunden laddning.

Som i så många andra sammanhang är det du själv som ansvarar för ditt hem, liksom fastighetsägaren ansvarar för fastigheten, eller arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön på jobbet. Olika lagstiftning kanske, men syftet är detsamma. Mycket av lagstiftningen är av övergripande karaktär, de är ramlagar. Det betyder att de inte går in i detalj på vad som ska göras, bara vem som ansvarar och för vad.

Så bor du in en villa på landet och vill ladda bilen är du ansvarig om det händer något. Åker du hem till kompisens sommarstuga och pluggar in Schukon är det kompisens ansvar. Om du vill ladda i garagehuset på stan är det fastighetsägarens ansvar. Typ.

Ur Elsäkerhetsverkets senaste nyhetsbrev:
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss/press/nyhetsbrev/2019/juni/laddning-av-laddningsbara-bilar-ett-stresstest-for-eluttaget/

Risken med att ladda laddningsbara bilar i vanliga eluttag ska varken överdrivas eller lättvindigt avfärdas. Risken är nyanserad och man behöver ta in olika aspekter i bedömningen. Finns det ingen risk för brandspridning och elanläggningen är väldimensionerad med ett bra periodiskt underhåll, vilket kan vara fallet med många motorvärmaranläggningar, då är risken låg. Använder man ett kedjekopplat eluttag placerat på träfasaden på släktens gamla sommarstuga, då är risken hög.

Elbil Sverige verkar för att fler människor ska lämna sina fossila bilar och byta till elbil. Det tjänar vi alla på. All omställning har sina risker och vi är därför tacksamma över Elsäkerhetsverkets engagemang och intresse i frågan.