Laddbara bilar fortsätter vinna mark. Elbilar hittills 275%!

Laddbara bilar fortsätter vinna mark. Elbilar hittills 275%!
2019-07-01 Håkan Öqvist

– Antalet nyregistreringar av laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider, ökade med 60 procent i juni och andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 9,9 procent jämfört med tre procent i juni förra året. Hittills i år är andelen laddbara bilar tio procent mot 4,1 procent samma period förra året. Uppgången har varit särskilt stor för rena elbilar som ökat med 275 procent hittills i år. Vår prognos, för året, på en andel laddbara bilar på 13 procent ligger kvar, säger Mattias Bergman.

Länk till BilSweden: http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/nyregistreringar-2019/laddbara-fordon-vaxer-pa-en-ryckig-marknad