IEA förutspår 220 miljoner elbilar år 2030. Elbil Sverige och Norska Elbilsföreningen fördjupar samarbetet.

IEA förutspår 220 miljoner elbilar år 2030. Elbil Sverige och Norska Elbilsföreningen fördjupar samarbetet.
2019-01-10 Pontus Dahlberg

Norges och Sveriges största elbilsföreningar diskuterar ett fördjupat samarbete. Det finns mycket att göra, inte minst när det gäller betalningsmodeller och laddmöjligheter över såväl landsgränser som mellan olika leverantörer.

 

Silje Fines Wannebo, Christina Bu  och Magnus Johansson, i Trollhättan.

Utvecklingen av elbilar och antalet elfordon till lands, till sjöss och i luften går med en rasande fart. IEA, International Energy Agency, bedömer att antalet elbilar i världen kan komma att uppgå till 220 miljoner år 2030. Idag är siffran cirka tre miljoner globalt.  Inte ens solelsutvecklingen är lika snabb, som fördubblas vart tredje år.

Frågor som diskuterades var till exempel:

Hur kan vi driva på utvecklingen av service av elfordon?
Hur kan integrationen till smarta elnät bli enkla och billiga för användarna?
Hur kan vi få till enkla betalningslösningar som fungerar över landsgränserna och som inte låser in elbilsföraren till en viss operatör eller en vissa hårdvara?
Hur kan vi reglera laddningen så elnätet inte överbelastas, utan att vi behöver betala för överkapacitet i nätet?

Dessa och liknande frågor kommer att lyftas och diskuteras på den kommande Nordic EV Summit 2019 i Oslo 21-22 mars. Missa inte det!