Kraftig ökning av laddbara bilar under 2018

Kraftig ökning av laddbara bilar under 2018
2019-01-02 Pontus Dahlberg

Nyregistreringarna av laddbara bilar ökade med nästan 50 procent under 2018. Ökningen fortsätter under 2019. Samtidigt minskar den totala försäljningen.

Det märks att det är högkonjunktur. 2018 blev det tredje bästa året för nybilsregistrering av personbilar. Bonus Malus gjorde att 65 procent av dessa registreringar gjordes första halvåret, innan Bonus Malus kom.

Men under 2019 kommer nybilsregistreringarna att minska med över fem procent, enligt BIL Sweden. Dels för att Bonus Malus är införd och det blir mest Malus för fossilbilarna. Sen är vi i slutet av högkonjunkturen och på väg in i en avmattningsfas. Därför minskar försäljningen av fossila bilar.

Dieselbilarna tappar rejält i popularitet. I december 2018 var andelen dieslar 35 procent, jämfört med knappt 45 procent i december 2017. Andelen bensinbilar ökade från knappt 42 procent till knappt 47 procent.

Det som däremot ökat ordentligt är de laddbara bilarna. Under 2018 ökade nyregistreringarna av laddbara bilar med nästan 50 procent. Idag är andelen laddbara bilar åtta procent, vilket kunde ha blivit nio om bara tillverkarna hunnit med att leverera.

Enligt Anders Norén, teknisk chef  på BIL Sweden förväntas andelen laddbara bilar öka till 13 procent under 2019. Över tio nya modeller kommer att lanseras på marknaden, och även om laddhybrider fortsätter vara populära så kommer allt fler att upptäcka de rena elbilarna.

 

Källa: BIL Sweden