Så försvinner elbilarna från Sverige

Så försvinner elbilarna från Sverige
2018-10-24 Pontus Dahlberg

Svenska leasingbolag har satt i system att leasa ut elbilar i Sverige, ofta med så korta leasingperioder som bara ett år, inkassera svensk elbilsstöd – och sedan exportera bilarna till Norge.

Tesla Club Sweden har i en artikel signerad Tibor Blomhäll redovisat hur svenska leasingbolag satt i system att plocka ut elbilsstödet, leasa ut bilen på ett år och sedan sälja bilen vidare till Norge. Andrahandsmarknaden på elbilar i Sverige är därför mindre än den annars skulle vara, vilket inverkar menligt på omställningen från fossilbilar till elbilar. Samtidigt förtas effekten av bonus malus-systemet, då ju själva vitsen är att vi ska snabba upp omställningen, och skattemedlen indirekt försvinner vidare till Norge. De som tjänar på detta är norrmännen, och de som redan har en elbil eftersom bristen på begagnade elbilar håller uppe andrahandsvärdet.

“Regeringen skulle enkelt kunna stoppa utvecklingen genom att kräva tillbaka utbetalda bidrag på bilar som exporteras. Svenska skattemedel ska komma svenska konsumenter till godo. Om exportören måste betala tillbaka 40,000 kronor i Supermiljöbilspremie -eller 60,000 kronor i elbilsbonus sedan 1 juli i år- skulle bilarna bli mindre eftertraktade i vårt grannland och stanna istället kvar i Sverige. Folk som känner att de inte har råd att köpa en dyr fabriksny elbil kunde då kunna köpa en billigare begagnad en istället.”

http://teslaclubsweden.se/elbilsexporten-i-siffror/