C bäst och Sd sämst. Stor enkät om elbilar och omställning till fossilfritt.

C bäst och Sd sämst. Stor enkät om elbilar och omställning till fossilfritt.
2018-07-04 Pontus Dahlberg

Elbil Sverige har undersökt de politiska partiernas syn på omställning från fossila bilar till fossilfria och hur de tänker sig elbilens roll. Alla partierna utom (V) har svarat. Elbil Sverige har poängbedömt svaren.

Flest poäng och därmed det parti som är Sveriges bästa elbilsparti är Centerpartiet, som har många proaktiva och intressanta förslag på vägen framåt. I botten återfinns Sverigedemokraterna som inte har något intresse av omställning.

Läs enkätsvaren här: Elbil Sveriges partienkät valåret 2018

Centerpartiet är Sveriges bästa elbilsparti 2018.

 

Sverigedemokraterna är Sveriges sämsta elbilsparti.