Nu kommer bonus-malus-systemet

Nu kommer bonus-malus-systemet
2017-03-25 Pontus Dahlberg

Från 1 juli 2018 kan ett nytt bonus-malus-system införas. I all sin enkelhet betyder bonus-malus belöning-straff.  Alltså att det som är bra belönas (blir billigare)  och det som är dåligt straffas (blir dyrare). Rena elbilar belönas och smutsiga fossilbilar straffas. Bonus-malus-systemet är tänkt att ersätta supermiljöbilspremien: Den tidigare supermiljöbilspremien på 40 000 kronor tas bort och ersätts av en bonus för rena elbilar med 45 000 kronor och därefter en fallande bonus för de inte helt rena elbilarna, alltså hybriderna. Bilens storlek spelar inte heller någon roll, utan nu är det utsläppen man fokuserar på – ju mer utsläpp desto dyrare, alltså malus.

Hur man ska komma till rätta med den alltför långsamma omställningen från de fossila utsläppsbilarna till de fossilfria elbilarna har länge varit ett bekymmer. Elbil Sverige har varit en av remissinstanserna som bidragit till regeringens kommande förslag om bonus-malus och det är glädjande att förslaget är ett steg i rätt riktning. Eftersom det är svårt att äta ett äpple i ett bett kan vi förvänta oss ytterligare mått och steg i en förhoppningsfullt tillräckligt snabb takt för att göra det allra minsta vi kan göra: Vi måste göra allt vi kan! Så gasa på regeringen, gasa! Fast gasa inte med naturgas, utan med ren el.

Månad efter månad slår vår planet nya världsrekord i allt högre temperaturer och det finns ytterst få normalt funtade som inte vet eller förstår att det är människan som ligger bakom genom utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Våra fordon, som på olika sätt bidragit till att överföra mänskligt kroppsarbete, via hästen/oxen, via ångmaskinen, till explosionsmotorer drivna av fossila bränslen, har i allt större utsträckning övergått från att vara till nytta för mänskligheten till att bli en dödlig belastning.

Våra fordon gör ingen nytta klimatmässigt om vi istället för att tanka dem med fossila bränslen fyller dem med naturgas – som också är fossilt. Våra fordon gör ingen nytta klimatmässigt om vi tror att vi kan hugga ner skogen för att göra biobränsle – planeten har inte tid att vänta i hundratals år på att ny skog ska ha ersatt den vi högg ner. Våra fordon gör heller inte ingen nytta klimatmässigt om vi tror att vi ska fylla dem med vätgas tillverkad med fossila bränslen. Ren el däremot kan framställas decentraliserat, skapar arbetstillfällen och är bra för klimat och miljö.

Ett tips till regeringen från Elbil Sverige är att införa bonus-malus-system även för  tyngre fordon. Det är mycket mer effektivt och kostnadsbesparande att byta ut biogasbussar mot elbussar – biogasen används istället till att med betydligt högre verkningsgrad tillverka el som bussarna kan gå på – Voila! Halva kostnaden för bussbolagen. Elbussar släpper ut betydligt mycket mindre farliga partiklar än deras fossila motsvarigheter, exempelvis minskat bromsdamm. Samhällets sjukvårdskostnader sjunker. Dessutom kan bussarnas batterier återanvändas och återvinnas. Inför sedan bonus-malus för jordbruket…