Passa på att nominera

Passa på att nominera
2016-09-30 Pontus Dahlberg

Det är dags att nominera 2016 års elbilsförare, elbil och laddplats. Skicka ditt nomineringsförslag med motivering senast 25 oktober, till Magnus.Johansson@elbilsverige.se, eller 0728 49 74 21 

 

De tre kategorierna är:

1. Årets Elbilsförare i Sverige
En person som kör egen elbil och som bidragit till elbilars popularitet och inspirerat fler att köra elbil.

2. Årets Elbil i Sverige
Bilen ska vara en ren elbil som bidragit till ökat intresse för eldriftens möjligheter och som har goda köregenskaper.

3. Årets laddplats i Sverige

En laddplats med bra geografiskt läge, stöd för flera standarder, som är pålitlig och som har omkringliggande faciliteter.


För utmärkelserna gäller att:
Bedömningsgrunder helst skall vara uppfyllda, men nominering kan även ske med andra motiveringar. Dessa skall i så fall bifogas nomineringen per mail.

Nominering av kandidater från medlemmar skall ha inkommit senast den 25 oktober 2016 via mail eller telefon till ordförande.

Styrelsen i Elbil Sverige och Tidningen Elbilen utser vinnaren med en motivering och resultatet presenteras på eCarExpo (Eriksbergshallen i Göteborg 11-13 november och/eller Nacka Strand i Stockholm, 18-20 november)