Är detta framtidens elvägar?

Är detta framtidens elvägar?
2016-07-26 Pontus Dahlberg

I Sverige står transportsektorn för 3/4-delar av våra utsläpp av växthusgaser. Planen är att Sverige ska bli fossiloberoende senast 2030, alltså om mindre än femton år. Elfordon är en mycket viktig del i denna omställning, även om många av de fossila bilar som finns idag fortfarande kommer att rulla. För dessa är förhoppningen att det skall utvecklas alternativa biobränslen.

Inom alla sektorer i vårt samhälle pågår arbetet med att ställa om till det fossilfria. En del sektorer arbetar mer intensivt med detta än andra. Bland de mer aktiva är transportsektorn. Förhoppningen är att även jordbruket skall sätta fart.

Det transportsektorn och jordbrukssektorn har gemensamt är att det idag inte är möjligt att klara tunga transporter och tunga inslag i jordbruket med Battery Electric Vehicles, BEV, alltså med batterier. Mindre fordon, som personbilar, lätta lastbilar, truckar, mindre traktorer, stadsbussar — och faktiskt börjar det även dyka upp långfärdsbussar — klarar sig med batterier. Men för de tyngre lastbilarna och tyngre jordbruksarbete räcker det alltså inte med batterier.

Det är därför man tittar på olika alternativa lösningar: Elvägar.

Foto: Mikael Forslund

Infograf: Johan Björkroth

Två el-vägar till framtiden