Nyinvigning av Höljesdammen

Nyinvigning av Höljesdammen
2016-06-12 Pontus Dahlberg

Seminarium i Sunne 3-4 juni med anledning av nyinvigning av Höljesdammen.

Arrangör dammägaren Fortum. Plats Selma Spa

Vi hälsades välkomna av kommunstyrelsens ordförande i Torsby.

Birgitta Wreeswijk, chef för samhällsfunktioner på Fortum och ordförande för IVA:s arbetsgrupp klimat och miljö:

IVA:s uppgift är att samla olika intressenter i projekt. Visionen är ett hållbart elsystem bortom 2030. Energikommissionen arbetar med det är målet. Ska lämna slutrapport 14 juni. Grundförutsättningarna är minst dagens leverans säkerhet. Fossilfri energiproduktion.

Elanvändningen har varit konstant under det senaste 25 åren. Ca 150 terawattimmar. Tidigare ökade elkonsumtionen med fem terawattimmar per år.

 

Tony Kekkinen, chef för Fortums vattenkraft:

Berättade om övergången till solekonomi som pågår. Vattenkraften är en mycket betydelsefull regulator. Solkraft i soliga länder producerar för ca 0,28 kr per kWh timme. Sverige har möjligen vindkraft för ca 0,50 kr per kWh. Därefter en diskussion om vattenkraftens förmåga att vara regulator till vind och sol kraft. Dammar kan också reglera flödet och dämpa höga flöden i älven.

Man kan kombinera miljöåtgärder med utbyggd kapacitet. Den installerade effekter i älvarna Ljusnan, Dalälven och Klarälven kan öka med 41 % utan att öka vattenmängden.

 

Olle Johansson, vd Power Circle och Tobias Hammar, Fortum charge and drive:

De pratade om elbilar och framförallt om laddning av elbilar. El är ett av många bra bränslen. Fortum har sedan 2010 ett samarbete med Mc Donalds. I Sverige och Norge finns 20 000 kunder som har charge and drive, varav 18 000 i Norge. Man har 200 snabbladdningsstolpar och 400 smarta laddstolpar. Man planerar utbyggnad med 40 snabbladdare per år. Mest i större städer. Snabbladdningsstolpar på 22 kW vilket betyder cirka tio mil per laddtimme. I Värmland finns enligt tillgänglig statistik 273 laddbara bilar. 68 laddpunkter. McDonalds första stolpe kom 2009. 2012 hade man elva snabbladdare. Nu finns snabbladdning på 14 restauranger. Troligen har man 20 stycken nästa år, varav en kommer att finnas i Arvika.

Näckåns energi i Sysslebäck samarbetar med Fortum charge and drive och planerar ha 19 laddplatser klara 2019 i Torsby kommun. Framförallt placerade vid handel och besöksställen för att öka turismen.

 

Efter dessa inlägg var det paneldiskussion:

Först om idéer för att öka antalet elbilar: bonus-malus-system. Uppmuntra elbilsförare. Samhällsstrategi. Öka antalet som provkör elbil. Jag informerade om att Föreningen Elbil Sverige varje år utser Årets elbilsförare, Årets elbil och Årets laddplats. Det sistnämnda verkade Mc Donalds representant tända på!

Sedan om  Klarälvens betydelse. Projekt för att minska igenbuskningen. Målet är öppna landskap, Bioenergi och mer betesdjur. Detta ger arbetstillfällen, öppna landskap och lokalproducerad mat.

Klarälvdalens event grupp: Anordnar älvpaddling och Klarälven Challenge. Fiske. Framför allt från midsommar och tre veckor framåt fiskas harr.

Vildmark Värmland anordnar flotturer på Klarälven.

 

Jag informerade kort om föreningen Elbil Sverige och Värmlands-avdelningen.

Dagen därpå, den 4 juni, var det dags för invigning av Höljesdammens nya dammlucka. Efter tidig frukost busstransport till Höljes längst upp i Klarälvdalen., Intressant se hur dalen blev allt trängre ju längre norrut vi kom. Väl framme var det först mingel och sedan öppnade landshövdingen i Värmland tillsammans med Torsbys kommunalråd och representanter för Fortum den nya dammluckan och vattnet började flöda. En mäktig syn! Tal hölls av dessa när de kom ner från dammen och landshövdingen invigde minnesstenen.

Höljesdammen byggdes i början av 60-talet och invigdes av Tage Erlander 1962.

Skiss över Höljesdammen.

Skiss över Höljesdammen.

Efter detta var det dags för den publika delen av invigningen. Den ägde rum på Höljes rallycrossbana med rockabillymusik och möjlighet att provköra folkrace och gokart. Kul!

 

Henrik Samuelsson
Ordförande Elbil Värmland