Världen går mot förbud av fossila bilar

Världen går mot förbud av fossila bilar
2016-06-09 Pontus Dahlberg

I takt med att klimatförändringarnas effekter blir alltmer påtagliga inser världens länder att de fossila utsläppen måste upphöra. Att förbjuda försäljning av nya fossila bilar är ett steg mot det fossilfria. Norge är ett av föregångsländerna.

Alltfler länder inser nu att det är nödvändigt att stoppa utsläppen av växthusgaser som orsakar global uppvärmning och klimatförändringar. I Sverige ser vi idag att Öland och Gotland lider av grundvattenbrist och att problemen med otillräcklig grundvattenförsörjning kommer att bli vanligare och mer utbrett, till följd av klimatförändringarna.

Detta är ingen tillfällighet. Världens samlade klimatforskning har varnat för farorna länge och orsaken ligger i utsläpp av växthusgaser, huvudsakligen i form av koldioxid som släpps ut vid förbränning av fossila bränslen som olja, kol och gas.

En mycket stor del av dessa utsläpp står bilismen för. Därför har flera länder nu börjat fundera på hur man ska begränsa massbilismens negativa effekter.

I Norge har man lagt som förslag att nybilsförsäljning av fossila bilar ska upphöra 2025, alltså om mindre än tio år. De två högerpartierna har ännu inte bestämt sig för om de vill vara med på förslaget.

I Nederländerna har man tänkt sig att alla nya fordon för passagerare ska vara fossilfria till 2025. Nästan samma sak som i Norge.

I Indien, världens näst folkrikaste land, vill man stoppa fossilbilismen till 2030.

Världen inser att läget är akut och att något måste göras.

Sverige har som mål att bli fossilfritt till 2030. Det betyder att vi måste göra litet mer än att bara förbjuda nybilsförsäljning av fossila bilar om fjorton år. Vi måste sätta fart nu! Hittills har det inte hänt så mycket.

Om vi inte gör det kommer kanske inte bara Öland och Gotland att stå utan grundvatten, utan ytterligare stora delar av Sverige, som dessutom drabbas av allt häftigare skyfall efter de mer intensiva torkperioderna som forskarna förväntar sig — som förstör jordbruket och kostar samhället enorma belopp. Låt oss inte medverka till att fortsätta vägen in i vad forskare numera säger är “Den sjätte utrotningen” av arter i världen.

Elbilar är inte någon allena saliggörande lösning på den globala katastrof som vi är på väg mot om vi inte omedelbart stoppar koldioxidutsläppen — men den är en mycket betydelsefull del av vägen mot det fossilfria.