Osmakliga angrepp på elbilar

Osmakliga angrepp på elbilar
2016-05-28 Pontus Dahlberg

Vi har sett dem förut. Doktorn i vit rock som föredrog att röka ett visst cigarettmärke, forskaren som hävdade att kylskåpens freoner inte var skadliga för ozonskiktet, forskaren som påstod att klimatförändringarna är naturliga.

Nu ser vi dem igen. De så kallade forskarna som påstår att elbilar i själva verket skulle vara värre för klimatet än de gamla fossila, ineffektiva, rykande, bullrande och tråkiga bensin- och dieselbilarna.

Men det är så det funkar. Ända sedan de första forskningsrapporterna kom på 1950-talet om faran med rökning har berörd industri anlagt moteld – först i form av förnekelse: Det var visst inte farligt att röka. Sedan när det inte längre gick att förneka övergick man till desinformation – skapa förvirring, få folk att tvivla: Vem ska man tro på?

Den rökande läkaren försöker sprida tvivel om rökningens farlighet

Den rökande läkaren försöker sprida tvivel om rökningens farlighet.

Klimatförnekarna och fossilkramarna, som sponsras av till exempel oljebolaget Exxon, ges ”fakta” och ”data” som sedan sprids på olika sätt – här gäller det att skapa tvivel. Vanligast är att påstå att forskningen är splittrad på området. Genom att påstå att det inte råder konsensus inom vetenskapen skapar man tvivel – folk ska kunna välja vem man vill tro på, för det är ju så osäkert. I själva verket är över 97 procent av den samlade klimatforskningen eniga om vad som är orsaken till klimatförändringarna. Orsaken är mänsklig aktivitet genom utsläpp av växthusgaser skapade av förbränning av fossila bränslen, som olja, kol och gas.

Stora suvar släpper ut CO2 som leder till skogsbränder.

Stora suvar släpper ut CO2 som leder till skogsbränder. Här brinner det i Alberta, Kanada. Foto: Ryan Remiorz

Den fossila bilindustrin, alltså bilar som drivs av explosionsmotorer, Otto-motorer eller ICE-motorer (samma sak, olika namn), använder huvudsakligen bensin eller diesel som bränsle. Detta bränsle kommer från fossil olja som skapades för hundratals miljoner år sedan. Detta bränsle släpper ut koldioxid när det förbränns. Denna koldioxid är en växthusgas som leder till global uppvärmning och till klimatförändringar.

Dessa klimatförändringar leder till vad som nu har inletts, kallat Den sjätte massutrotningen, av arter av djur och växter. Det har funnits några sådan tidigare – exempelvis när dinosaurierna försvann häromsistens. Då var det meteroitnedslag – nu går det ännu fortare.

Dinosaurierna dog ut på grund av meteoritnedslag.

Dinosaurierna dog ut på grund av meteoritnedslag.

Parallellt leder klimatförändringarna till extrema vädersituationer, i form av översvämningar, torka, orkaner, att haven försuras och att Grönland och Arktis smälter och världens megastäder översvämmas. Detta leder till att hundratals miljoner människor tvingas flytta från sina hem, vilket i Syrien och andra ställen har lett till inbördeskrig och den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.

Självklart vill aktieägare få utdelning på sina investeringar och självklart vill de inte förlora sina pengar när industrin de satsat i är på väg att försvinna. Men om det är pensionen de är ute efter är det fel väg att gå.

Oljan är på väg att försvinna.

Oljan är på väg att försvinna.

Fossilbilsindustrins fula attacker på fossilfria elbilar idag är alltjämt lika osmakliga som de var när doktorn med den vita rocken påstod att han föredrog ”Cancerfield”.

Det är viktigt att förstå att en elbil är bättre ur miljö- och klimathänseende, än dess fossila föregångare. Vilket alla barn och barnbarn naturligtvis förstår utan problem.