1 650 nya laddstationer under 2016

1 650 nya laddstationer under 2016
2016-03-01 Pontus Dahlberg

Klimatklivet har lett till 1 650 nya laddstationer tillgängliga för över 16 000 elbilar i Sverige under 2016.

För att antalet elbilar ska öka behövs en utbyggd infrastruktur – det måste finnas laddmöjligheter. Internationella erfarenheter visar att laddmöjlighet driver utveckling av antalet elbilar framåt, snarare än att antalet elbilar driver antalet laddstationer framåt. Laddmöjligheten måste alltså finnas på plats först.

Klimatklivet har hittills beviljat 105 ansökningar om laddinfrastruktur för 2015, i huvudsak publika laddstationer med 1 090 långsamma laddstationer, även kallat normalladdning, på upp till 22 kW, och 570 snabbladdare med effekter över 22 kW.

Men viktigare än publika laddmöjligheter är möjligheten att kunna ladda i hemmet. Icke-publika laddare kan exempelvis finnas vid enskilda parkeringsplatser i en bostadsrättsförening, så kallade destinationsladdare.

För många är möjligheten att kunna ladda i hemmet en förutsättning för att vilja byta till elbil. Bostadsbolag och bostadsrättsföreningar behöver därför möjliggöra detta för att fler bilister ska bli fossilfria.

Under 2016 kommer det att finnas tre tillfällen att ansöka om investeringsstöd för anskaffande av laddstationer. Först ut är 14 mars, därefter 16 maj till 13 juni och 29 augusti till 26 september.

För mer information om laddinfrastruktur, se: www.energimyndigheten,se/laddinfrastruktur

För mer information om Klimatklivet, se www.naturvardsverket.se/klimatklivet

 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/statens_energimyndighet__stem/pressreleases/1-650-fler-laddpunkter-foer-elbilar-med-klimatklivet-1329038

http://naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/1-650-fler-laddpunkter-for-elbilar-med-Klimatklivet/