– Klimatförändringar kan leda till värre förödelse än alla krig tillsammans, säger Elon Musk, grundare av Tesla Motors. En omställning till förnybar energi är oundviklig, därför att det fossila kommer att ta slut.

Det var under en föreläsning på Paris-Sorbonne Universitetet, samtidigt som klimatsamtalen COP21 pågår i Paris, som Elon Musk varnade för konsekvenserna av klimatförändringarna och menade att vi måste agera nu. Han anser att om vi väntar med omställningen fördröjer vi i bästa fall bara övergången till det förnybara en tid. Men i värsta fall står vi inför en värre förödelse och med fler människor på flykt än vad alla krig genom människans historia tillsammans har orsakat.

– Att övergången till förnybar energi, som sol, vind och geotermisk energi, tar så lång tid beror på att den fossila industrin i hemlighet fortsätter att subventioneras. En kolskatt skulle kunna begränsa effekterna av klimatförändringarna, säger Elon Musk.

http://www.techinsider.io/elon-musk-on-climate-change-2015-12