Det dyker ibland upp diskussioner om elbilar verkligen är renare än motsvarande bensinbil. Även om elbilen inte har utsläpp vid drift tänker vissa att det säkert finns ett kolkraftverk någonstans som laddar den och att laddningen därför ger upphov till stora utsläpp. Hur kan vi veta att en elbil inte laddas av den smutsigaste elen på marknaden? Sedan har vi produktionen av batterier som också bidrar till utsläppen. Observera att miljöpåverkan syftar på utsläpp av koldioxid: Bensinbilar släpper även ut kolväten, kolmonoxid och kväveoxider i tätbefolkade områden men det talas det sällan om. Listan kan göras ännu längre men jag ska istället gå rakt på sak – de flesta av oss har inte tillräcklig kunskap att dra några slutsatser! Bland allt tyckande behövs väl underbyggda studier som beskriver miljöpåverkan på ett rättvist sätt.  I videon ovan finns ett bra exempel från Union of Concerned Scientists, en förening i USA med studenter och forskare som arbetar för en renare miljö. Se videon och låt vetenskapen tala för sig själv!

För den nyfikne följer ytterligare en video som belyser oljeindustrins egen elförbrukning. Man sparar mycket el genom att sluta producera bensin!