Så var det äntligen beslutat! Sverige har fått en premie riktad till bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer, dvs elbilar. Premien regleras av förordning för supermiljöbilspremie 2011:1590 som utfärdades den 22 december 2011. Förordningen träder i kraft den 16 januari 2012 men gäller för bilar inköpta tidigast den 1 januari 2012.

 

Förordningen kan läsas i sin helhet i Svensk Författningssamling på länken nedan

http://beta.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-20111590-om-supe_sfs-2011-1590/?bet=2011:1590