budget

I budgetpropositionen för 2012 som publicerades idag beskrivs den nya supermiljöbilspremien. Regeringen avser att införa premien från den 1 januari 2012 med 40 000 kr per bil till inköp av de bilar som släpper ut allra minst koldioxid.

Målgruppen för premien har debatterats flitigt och flera remissinstanser har kritiserat att företag inte kunnat ta del av premien. Detta har emellertid förändrats och målgruppen har bestämts att omfatta privatpersoner, bilpooler, offentlig sektor samt företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag. Den utvidgade målgruppen kommer prövas enligt EU:s statsstödsregler. För laddbara elbilar kommer dessutom den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet förlängas med två år till och med den 31 december 2013.

Supermiljöbilspremien ska innefatta 5000 bilar och kommer fördelas enligt följande:

  • 500 bilar under 2012
  • 2000 bilar under 2013
  • 2500 bilar under 2014

Källor:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/55/29/522c1217.pdf

http://www.regeringen.se/content/1/c6/17/55/29/dacaae9d.pdf