I november i år startar Arvika Näringslivscenter en utbildning som är unik i sitt slag i Sverige. Utbildningen syftar till att utbilda mekaniker för att ge dem behörighet att utföra service på de nya el- och hybridbilar som inom kort kommer att finnas på marknaden.

Vår utbildning är den enda i sitt slag i Sverige och därför tror vi att det är oerhört viktigt att komma igång med utbildningen så fort som möjligt, säger Christina Nordin, ansvarig rektor för
utbildningen. Behovet av kompetenta fordonselektriker är redan idag mycket stort och kommer bara att öka med tiden, fortsätter hon.

Fordonselektriker, Hybridteknik pågår under ett års tid och kommer att genomföras på halvfart med 24 deltagare per läsår. När den första kullen avslutar sin utbildning har vi nästan kommit till 2013. Vid det laget kommer flera av de här bilarna redan att finnas på vägarna och branschen kommer att skrika efter personal. Då har vi ett 20-tal mekaniker med rätt kompetens som kommer att ha stora möjligheter att styra sin egen yrkesframtid, påpekar Thomas Brunzell, en av utbildningens två lärare.

YH-utbildningen riktar sig till utbildade fordonsmekaniker. Första kurstillfället är den 1
november i år och sista anmälningsdatum en dryg månad tidigare.

Läs mera på

http://www.ancfordonsel.se/