Elbil Sveriges remissvar på den nya supermiljöbilspremien

Elbil Sveriges remissvar på den nya supermiljöbilspremien
2011-06-14 Sven Forsberg

Föreningen Elbil Sverige blev i april inbjuden att lämna remissvar på den pågående utredningen om den kommande supermiljöbilspremien. Remissvaret blev klart den 5 juni och kan laddas ned här.

Huvudbudskapen i remissvaret kan sammanfattas i följande punkter:

 

  • Elbil Sverige välkomnar en miljöbilspremie med höga krav.
  • Föreslagna gränsvärden som villkor för premien godtas, men de skulle kunna skärpas.
  • Premien bör vara 50 000.-
  • Premien bör gälla retroaktivt från juli 2011, och detta ska signaleras tidigt.
  • För att erhålla en hög exponeringseffekt för sådana supermiljöbilar som ännu inte slagit sig in på marknaden, bör premien utgå till bilpooler, biluthyrningsföretag och taxibolag samt till privatpersoner.

 

Föreningens remissvar har bland annat citerats i en artikel i tidningen Riksdag och Departement:

“Elbil Sverige skriver i sitt remissvar att om premien även riktas till taxibolag, bilpooler och uthyrningsföretag så skulle hundra gånger fler människor kunna komma i kontakt med supermiljöbilarna.”

 

Klicka här för att läsa artikeln i sin helhet.