Elbil Sveriges synpunkter på den nya miljöbilspremien

Elbil Sveriges synpunkter på den nya miljöbilspremien
2011-03-04 Sven Forsberg

Föreningen Elbil Sverige har nyligen kontaktat Transportstyrelsen med synpunkter på den pågående utredningen om den nya supermiljöbilspremien. Grundförslaget var att premien ska ligga på 40 000 kr, att den bara ska gälla för privatpersoner samt att den ska börja gälla 1/1 2012. Utsläppsgränsen är preliminärt satt till 50 g/km. Mer information om utredningen finns hos Transportstyrelsen.

Elbil Sverige har i sina synpunkter bland annat framfört att premien måste vara högre samt att den måste införas tidigare för att inte skapa ett vakuum i elbilsförsäljningen under 2011. Dokumentet kan laddas ned här.